எகிப்து, தூனிசியா - எனது ஹைக்கூ கவிதை
எழுந்திடுங்கள்
விழுந்து விடும்
எதேச்சதிகாரம்!

Comments

Popular posts from this blog

ஆரியவதியும் சவுதியின் ஆணி அறைதலும்!

அதிகரிக்கும் பள்ளிவாசல்களும் அழிக்கப் படும் ஒற்றுமையும்.

சாதனை படைத்த நிலக்கரி கொள்ளை !