வீடியோ - இஸ்ரேலின் காஸா மீதான தாக்குதலைக் கண்டித்து உலகளாவிய எதிர்ப்பலைகள்!

Comments

Popular posts from this blog

ஆரியவதியும் சவுதியின் ஆணி அறைதலும்!

அதிகரிக்கும் பள்ளிவாசல்களும் அழிக்கப் படும் ஒற்றுமையும்.

சாதனை படைத்த நிலக்கரி கொள்ளை !