படங்கள் : மலேசியன் எயார் லைன் விபத்தின் பிறகு ,கோலாலம்பூர் பீஜிங் விமானநிலையங்களில் உறவினர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள்


Comments

Popular posts from this blog

ஆரியவதியும் சவுதியின் ஆணி அறைதலும்!

அதிகரிக்கும் பள்ளிவாசல்களும் அழிக்கப் படும் ஒற்றுமையும்.

மனித நேயம் கொண்ட ஒரு ஜனாதிபதி ஜோசே முஜிகா!